fbpx
new

ДОГОВІР

на реалізацію квитків на культурно-видовищні заходи 

(публічна оферта з продажу квитків на Заходи в концертний хол Caribbean Club)

СТАТТЯ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

  1. У цьому Договорі нижченаведені терміни та визначення використовуються (в однині/множині), в наступних значеннях:

1.1. «Оферта» – даний Договір публічної оферти на реалізацію Квитків на культурно-видовищні заходи, опублікована за електронною адресою в мережі Інтернет: caribbean.com.ua.

1.3. «Продавець» – юридична особа та/або Фізична особа-підприємець, що надає послуги з розподілу, бронювання, оформлення та реалізації Квитків на різноманітні Заходи (Покупець та Продавець разом – «Сторони»);

1.4. «Покупець» – фізична або юридична особа (особи), якій Продавцем на умовах, встановлених цією Офертою, надаються послуги з бронювання, оформлення та реалізації Квитків на Заходи (Покупець та Продавець разом – «Сторони»);

1.5. «Захід» – культурно-видовищний захід, в приміщенні концертного холу Caribbean Club, відвідування якого можливо тільки за пред’явленням спеціального документа – Квитка, організатором якого є Продавець або інша юридична особа/фізична особа-підприємця;

1.6. «Місце» – означає місце в Залі (за наявності індивідуально визначеного місця);

1.8. «Електронний квиток» (надалі – Квиток) – упорядкована сукупність даних, в тому числі сформована Системою, що включає значення реквізитів Квитка (вартість, назви Заходу, місця, дати і часу його проведення та інше), які однозначно описують та підтверджують право Покупця на одноразове відвідування Заходу;

1.9. «Бланк квитка» – друкована стандартна форма документа із зазначенням реквізитів, що містять інформацію щодо вартості Квитка, назви Заходу, місця, дати і часу його проведення, та інше;

1.10. «Випуск квитка» – надсилання електронного зображення у формі Електронного квитка або його нанесення на Бланк квитка за допомогою пристрою друку, що відбувається безпосередньо перед продажем Квитка, або передачею його при застосуванні Системи;
1.11. «Номінальна вартість квитка» – вартість Квитка, встановлена для всіх Покупців;

1.12. «Сервісний збір» – грошові кошти, що сплачуються Покупцем при придбанні Квитка разом з Номінальною вартістю квитка, за надання Продавцем додаткових послуг, включаючи, але не обмежуючись бронювання та оформлення Квитка, проведення транзакцій, послуги контакт-центра, еквайринг, направлення Квитка на електронну пошту Покупця, інформаційна підтримка за допомогою Сайту, забезпечення безпеки інформації, обробка Замовлення. Розмір Сервісного збору для кожного Квитка становить 7 (сім) % від Номінальної вартості квитка;

1.13. «Система» – інформаційна система, призначена для оформлення та реалізації Квитків.

1.14. «Замовлення» – один або кілька Квитків, обраних Покупцем  з Системи, та об’єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером.

1.15. «Електронний промо-код» – комбінація символів, активувавши які Покупець матиме можливість використати «вартість» раніше придбаних квитків, що не могли бути використані Покупцем поза його волею та волею Продавця ( умови – п. 7.2.2 Оферти).

 

СТАТТЯ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Оферта регламентує умови, порядок продажу Квитків на Заходи та обов’язки, що виникають у зв’язку з цим у Продавця та Покупця.

2.2. Продаж Квитків Покупцям проводиться виключно на умовах цієї Оферти, лише в разі її повного та беззастережного акцепту. Використання Покупцем послуг Продавця на запропонованих у цій Оферті умовах, свідчить про укладення між ними цього Договору.

 

СТАТТЯ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг пов’язаних з оформленням, реалізацією Квитків на Заходи, в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою (далі по тексту – Послуги).

3.2. Продавець, у разі якщо він не є Організатором Заходу не несе відповідальності за дії Організатора та/або інших осіб, що діють від його імені та за його дорученням або від свого імені, але за дорученням Організатора, в тому числі за організацію, факт проведення та зміст Заходів.

3.4. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., Покупець визнає та погоджується з наданням Продавцю своїх персональних даних, а так само персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Продавцем в процесі оформлення Квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім’я, стать, контактний номер телефона, місто, та адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Термін використання наданих персональних даних – безстроковий.

 

СТАТТЯ 4. АКЦЕПТ ОФЕРТИ

4.1. Ухвалення Покупцем положень цієї Оферти здійснюється шляхом вчинення ним дій, зазначених у відповідному підпункті 4.3. цієї Оферти (акцепт Оферти). Акцепт Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно та в повному обсязі.

4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі.

4.3. Вчинення будь-яких дій, зазначених у пункті 4.2. цієї Оферти, означає повне та беззастережне прийняття Покупцем всіх умов даної Оферти, без будь-яких вилучень та/або обмежень, та рівносильне висновку письмового договору (п.2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).

 

СТАТТЯ 5. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

5.1. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця. 

5.2. За дотримання всіх умов цієї Оферти та після оплати Замовлення, останнє вважається виконаним, а у Покупця виникає право відвідати Захід на зазначених у Квитку умовах.

 

СТАТТЯ 6. ЗАМІНА, АНУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. У разі якщо Організатором змінено схему розташування Місць в Залі, а також змінена їх кількість, в цьому разі Продавець може замінити Покупцеві його Місце розташування в Залі, на інше аналогічне за своєю вартістю Місце. 

6.2. Анулювання Замовлення Покупця відбувається в наступних випадках: 

– відмова Покупця від оформлення Замовлення; 

– відсутність оплати протягом 15 (П’ятнадцяти) хвилин після оформлення Замовлення за допомогою послуги інтернет-еквайрингу;

 

СТАТТЯ 7. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

7.1. В разі відміни, переносу або зміни Заходу, повернення Покупцеві грошових коштів сплачених за придбаний Квиток, здійснює Продавець. 

7.1.1. В разі відміни, переносу або зміни Заходу, Сервісний збір за додаткові послуги не підлягає поверненню, оскільки Сторони узгодили, що оплата Сервісного збору підтверджує факт отримання Покупцем додаткових послуг належної якості до їх оплати

7.2. Для здійснення повернення грошових коштів Покупець може звернутись до Продавця із зверненням (за наступними посиланням: https://caribbean.com.ua/ua/obmin-i-povernennya/), що має містити: 

– дані особи, що звертається (ПІБ) та її індивідуальний податковий номер, назву Заходу, кількість Квитків та їх штрих-код, Номінальну вартість Квитків, номер особистої Банківської картки (на зазначену картку буде здійснений перерахунок грошових коштів), дату та підпис;

– копію документа підтверджуючого його особу. Зазначене звернення приймається Продавцем тільки в разі дотримання Покупцем зазначених вимог до такого звернення. За поверненням коштів може звернутись тільки покупець, дані якого вказані в замовленні.

7.2.1. За обробку та здійснення процедури повернення Покупцю сплачених ним грошових коштів за придбаний Квиток, Продавцем стягується з Покупця плата в розмірі 10% (десять відсотків) від Номінальної вартості квитка. Продавець здійснює повернення Номінальної вартості квитка Покупцю, за вирахуванням вищезазначеної плати. 

7.2.2. Умови повернення, які передбачені п. 7.2. розповсюджуються і при умові (перелік не є виключним): виникнення обставин непереборної сили (форс мажору); проведення на території України (та її окремих частин) карантину (у тому числі у зв’язку з епідеміями); заборони господарської діяльності Продавця не з його вини, а на підставі офіційних документів будь-яких органів державної влади та місцевого самоврядування, у тому числі постанов Кабінету Міністрів України.

7.2.3. У разі неможливості невідкладного (не з вини Продавця) повернення коштів Покупцю у зв’язку з виникненням умов відповідно до п.7.2.2 цієї Оферти Продавець зобов’язаний надати Покупцю «електронний промо-код», шляхом направлення на e-mail Покупця або за допомогою будь-якого іншого шляху комунікації (у тому числі номер телефону). Інформація щодо терміну дії такого «електронного промо-коду» зазначається Продавцем безпосередньо при його направленні Покупцю, разом з іншою інформацією щодо такого «електронного промо-коду».

7.2.4. У разі невикористання такого «електронного промо-коду» Покупцем протягом його терміну дії та звернення Покупця до Продавця відповідно до умов п. 7.2 цієї Оферти, Продавець зобов’язується повернути кошти Покупцеві, але не раніше повного закінчення умов (обставин) п. 7.2.2 цієї Оферти та закінчення терміну дії «електронного промо-коду».

7.3. Якщо Покупець бажає, здійснити повернення придбаного ним Квитка (з причин які не стосуються відміни, переносу або зміни Заходу) та отримати сплачені за нього грошові кошти, в такому разі Покупець звертається до Продавця (за наступними посиланням: https://caribbean.com.ua/ua/obmin-i-povernennya/), з проханням здійснити таке повернення, не пізніше ніж за 48 години до початку Заходу, на який Покупець придбав Квиток. У разі, якщо відповідне звернення надійде до Продавця у термін менший ніж за 48 години до початку Заходу та/або не відповідає умовам встановленим п.7.3. цієї Оферти, таке звернення не розглядається.

7.3.2. У разі якщо Продавцем прийнято рішення про здійснення повернення Покупцю сплачених ним грошових коштів за придбаний Квиток, таке повернення здійснюється Продавцем  протягом 30 (тридцяти) робочих днів. 

7.4. Покупець підтверджує та погоджується з тим, що порядок та підстави повернення грошових коштів доведені до нього в повному обсязі, йому відомі та зрозумілі.

 

СТАТТЯ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Продавець, у разі якщо він не виступає Організатором не несе жодної відповідальності за перенесення, заміну або скасування Заходу, а також за підготовку та проведення Заходу. 8.2. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти. Відповідальність Продавця в процесі надання Послуг Покупцеві обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Організатором та Покупцем з метою реалізації останньому Квитка, тобто Послугами, що надаються безпосередньо Продавцем.

8.3. Продавець не несе відповідальності за невідповідність наданих Організатором послуг очікуванням Покупця та/або його суб’єктивною оцінкою. Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як надання будь-яких гарантій.

8.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне та/або часткове невиконання своїх зобов’язань по даній Оферті, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних та енергетичних мережах.

 

СТАТТЯ 9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Спори, що виникають при виконанні умов цієї Оферти, вирішуються з дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Продавцю в письмовому вигляді з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, що пред’являються, в термін не більше 10 (Десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Пред’явлена претензія розглядається Продавцем в термін не більше 30 (тридцяти) календарних днів.
9.2. За неможливості досягнення згоди щодо суперечок, що виникають, підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Продавця.
9.3. З усіх інших питань, не передбачених в Оферті, Сторони керуються законодавством України.

 

СТАТТЯ 10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов’язань за цією Офертою у випадках, коли мають місце обставини непереборної сили (форс-мажор), що виникли після прийняття умов цієї Оферти внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не мали змоги ані передбачити, ані запобігти їм розумними способами. До обставин непереборної сили відносяться події на виникнення, строк та характер яких Сторони не можуть впливати. Такими обставинами можуть бути пожежі, стихійні лиха, аварії, епідемії, карантин, катастрофи, війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, страйки, заборона експорту та імпорту, прийняття органом державної влади або управління рішення, що унеможливлює виконання цієї Оферти належним чином, заборонні акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Антимонопольного Комітету України, Національного банка України (термін «заборонні акти» розуміється як закон або документ нормативного характеру, що не дозволяють (забороняють ту чи іншу діяльність) Сторонам виконати свої зобов’язання за цим договором), а також інші надзвичайні обставини, визнані такими в міжнародній діловій практиці чи передбачені цією Офертою.

10.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором, повинна протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту настання форс-мажорних обставин повідомити іншу Сторону будь-яким дієвим чином про настання форс-мажорних обставин, передбачуваний строк їх дії і строк припинення.

10.3. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення про такі обставини позбавляє можливості посилатися на них, як на підставу, що звільняє від відповідальності.

10.4. По припиненні дії форс-мажорних обставин, Сторона зобов’язана негайно направити повідомлення про це іншій Стороні. 

10.5. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 1 (одного) місяцю підряд і не виявляють ознак закінчення в найближчий час, ця Оферта може бути розірваний Покупцем або Продавцем, але з виконанням умов статті 7 цієї Оферти.

 

СТАТТЯ 11. ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Остання редакція Оферти вступає в силу з дати її розміщення на сайті Продавця та діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на односторонні зі сторони Продавця доповнення (зміни) до цієї Оферти.